Hardrijderij te Zoutkamp 1929 - Alles van het MARNEGEBIED

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Hardrijderij te Zoutkamp 1929

Historie - 3

Hardrijderij van mannen te Zoutkamp
Zaterdag 16 februari 1929 had het bestuur der ijsclub "Eensgezindheid" te Zoutkamp, wederom een hardrijderij van mannen georganiseerd, waaraan 19 rijders deelnamen.
Opgegeven hadden zich:
1. G. Goodijk, Marum
2. L. Engelkens, Sellingen
3. F. v.d. Wagen, Lioessens
4. N. van Buren, Oldehove
5. S. Oostema, Zoutkamp
6. B. v.d. Veen, Vierhuizen
7. J. Goodijk, Grootegast
8. E. Veldman, Harkstede
9. W. Visser, Zoutkamp
10. R. Eislander, Gr. Opende
11. Eisma, Wittebroek
12. H. Leugs, Harkstede
13. J. Toxopeus, Zoutkamp
14. G. Duiker, Lemmer
15. W. Noteboom, Sebaldeburen
16. H. Renkema, Noordhoorn
17. A. Nauta, Wartena
18. J. Wolta, Vierhuizen
19. P.H. v.d. Veen, Hardegarijp
20. J. v.d. Wal, Murmerwoude
21. G. v.d. Steeg, Zuurdijk
22. H. Snip, Noordwijk
23. J. Panter, Gr. Opende
24. H. v.d. Meer, Surhuisterveen.
W. Huisman die zich per telefoon had opgegeven en door abuis niet op de lijst was geplaatst zag zich no. 15 toegewezen, die niet was opgekomen. Omstreeks een uur werd er een begin gemaakt met de rijderij en waren niet opgekomen de no.´s 10, 11, 15, 16 en 21. Door het bestuur zal onderzoek worden gedaan, of door hen op andere plaatsen is gereden en zij zich dus op een en denzelfden dag op meer wedstrijden hebben laten inschrijven. In den eerste omloop kregen de no.´s 3 en 4 een berisping en moetsen den tweeden rit herhalen of aan den wedstrijd niet meer meedoen. Dit optreden van het bestuur heeft zijn uitwerking niet gemist, zodat er verder flink is gestreden.

In den tweeden omloop wisten zich te plaatsen de no.´s 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 24.
Hierna vielen af de no.´s 4, 5, 12, 15, 19, 22, zoodat zich plaatsen: L. Engelkens, E. Veldman, W. Visser,
G. Duiker, A. Nauta en H. v.d. Meer.
Spannend waren in dezen de omloop de ritten tusschen W. Visser en Duiker, Nauta en v.d. Meer.
L. Engelkens, W. Visser en v.d. Meer wisten zich te handhaven. Omdat Veldman reeds was vertrokken reden vervolgens G. Duiker en A. Nauta om den 4den prijs wat door eerstgenoemde in twee ritten werd gewonnen.
Om de hoogste prijzen kampten het eerst L. Engelkens en W. Visser en moest Engelkens zich met den 3en prijs tevreden stellen. Om prijs en premie verschenen vervolgens aan de start W. Visser en H. v.d. Meer en passeerde Visser in beide ritten met gering verschil het eerst den eindstreep in 15½ seconde.
De volledige uitslag is:
1e prijs f 125, W. Visser, Zoutkamp
2e prijs f 70, H. v.d. Meer, Surhuisterveen
3e prijs f 30, L. Engelkens, Sellingen
4e prijs f 10, G. Duiker, Lemmer.
Troostprijzen:
1e prijs f 30, G. Goodijk, Marum
2e prijs f 20, J. Toxopeus, Zoutkamp
3e prijs f 10, J. v.d. Wal, Murmerwoude
4e prijs f 5, R. v.d. Veen, Vierhuizen.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu