Kleine Huisjes - Alles van het MARNEGEBIED

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kleine Huisjes

Dorpen

Kleine Huisjes in het Gronings "Lutje Hoeskes" is een plaats in de gemeente De Marne in de provincie Groningen.
De naamgeving is ontleend aan de vele kleine huisjes waarin de arbeiders woonden. Het dorp is ontstaan door de groei van de boerenbedrijven na de inpoldering van 1850. Kleine Huisjes telt ongeveer 40 huizen met ca. 100 inwoners. Het dorpje, ongeveer anderhalve kilometer ten noordoosten van Kloosterburen, is in de 19e eeuw ontstaan.
De huisjes werden bewoond door landarbeiders die voornamelijk werkten in de toen ontstane (kwelder)polders, de Bokumerpolder, de Ikemapolder en de Negenboerenpolder, alle ten noorden van het dorp. De bij de polders horende boerderijen zijn: Oud Bokum, Nieuw Bokum, Ikema en Feddemaheerd. In de Volkstelling van 1840 wordt Kleine Huisjes niet apart vermeld. Het land rondom Kleine Huisjes heeft een gemiddelde hoogte van een meter boven de zeespiegel.

Oud-Bokum en Nieuw Bokum
In het verleden heeft bij Bokum een steenhuis gestaan. Het geslacht dat daar woonde wordt voor het eerst genoemd in 1462 als Bokema. Wanneer dat steenhuis is verdwenen is onbekend, de laatste vermelding dateert van 1615. Ter plaatse is nadien een boerderij gebouwd, welke echter verdwenen is bij de watersnoodramp van kerst 1717. Na de ramp werd de dijk iets verder naar het zuiden gelegd, en werd de boerderij, de huidige boerderij Oud Bokum, ten zuiden van de dijk herbouwd.


Feddemaheerd
De boerderij Feddemaheerd te Kloosterburen werd bewoond door Luirt Julles Boelens (1580-1663) en zijn vrouw Adriaantje Ariens. Willem Luirts, landbouwer te Kloosterburen op Feddemaheerd, geboren aldaar rond 1620/1625, overleden aldaar rond 1693, zoon van Luirt Julles Boelens en Adriaantjen Aries. Willem trouwt vóór 1655 (1) met Fokeltje Pieters, geboren te Zeerijp rond 1625, overleden te Kloosterburen rond 1671, dochter van Pieter Rewincx en Aeltien Julles. Willem trouwt in 1673 (2) met Grietje Tonnis (weduwe van Cornelis Hindrix), geboren te Kloosterburen rond 1643, overleden aldaar rond 1686, dochter van Tonnijs Reijnties en Brechte Peters. Willem trouwt rond 1687 (3) met Froucke Freerks, geboren (geboorteplaats onbekend) rond 1666, overleden te Kloosterburen op 29 februari 1732, dochter van Freerk N.N. (Willems?) en Anje (Baltus?) (Froucke hertrouwt met Renje Scheltes Halsema). Willem was waarschijnlijk een van de jongere zonen van Luirt Julles, gezien het feit dat hij nog zo lang leeft. Zijn oudere broers waren al het huis uit; opvolgers waren er op Feddemaheerd voorlopig niet nodig, omdat vader Luirt Julles ook nog zo lang actief is gebleven. Hij was al vóór zijn overname van Feddemaheerd (1655) getrouwd, want in dat jaar komt hij al samen met zijn vrouw voor.

Dat Willem rond 1655 de opvolger wordt van zijn vader op Feddemaheerd, blijkt o.a. uit de registers van de zijlrechters, die over het beheer en het onderhoud van de dijken gingen. De landerijen van Feddemaheerd grensden deels aan de dijk van de Waddenzee en betreffende dat deel wordt opgemerkt: Luirt Julles tot [=te] Feddemahuis (oude meier), Willem Luirts (nieuwe meier): 82½ juk. En: ‘De dijckrulle vant Corpus Olden Clooster. Alsoo de is gearresteert [=vastgesteld] na gedane metinge van de kaspelluiden in mijn presentie op den 8 Junij 1654: De schouwinge begint vant schut aff staende bij Feddemahuis. Luirt Jullens toe Feddemahuis heeft 4 roeden vant schutt af’. Bijgeschreven: ‘Nu de soon Willem Luirts over geteickent op den 10 October 1656’.2 Het meten van de grond die ieder aan de dijk had liggen [=schouwen] begon bij het dijkschot bij Feddemaheerd. De opvolging en zelfs de bloedlijn (soon) wordt door dit stukje bewezen. Natuurlijk vinden we ook in de administratie van de provinciegoederen melding van deze overgang. Veel grond die bij Feddemaheerd lag werd gepacht van de provincie.

Bron: Boelens, een RK-Groninger familie met een grote Bossche tak, Bedum, Uitg. Profiel, 2006.
Samenstelling: J.M.B. Boelens te Vught en O.J. Nienhuis te Assen.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu