Landverhuizers - Alles van het MARNEGEBIED

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Landverhuizers

Genealogie
Duizenden noordelingen verlieten in de 19e eeuw hun vaderland om te emigreren naar de Verenigde Staten van Amerika. Amerika was in de 19e eeuw het land waar men zijn dromen kon laten uitkomen, het land van de toekomst. Rond 1847 vertrokken de eerste grote groepen landverhuizers uit Friesland en Groningen, nogal eens onder leiding van een dominee. De meesten kwamen uit de agrarische sector, Het was toen door onder meer aardappelziekte en veepest een economisch slechte tijd.

Een andere reden om te vertrekken was een godsdienstige; de Afscheiding in 1834 door Ds H. de Cock in Ulrum had onrust, strijd en vervolging gebracht. Een leven opbouwen in Amerika betekende profiteren van onbegrensde economische mogelijkheden en godsdienstvrijheid. De emigranten stichtten hun eigen nederzettingen, zoals Vriesland en Groningen in de staat Michigan.

Een tweede emigratiegolf volgde rond 1890. En weer was malaise in de agrarische sector de reden, de beruchte grote landbouwcrisis heerste. Opnieuw werden er in de Nieuwe Wereld nederzettingen gesticht als Friesland en Groningen, deze keer in de staat Minnesota. Veel Groningers zochten steden op als Chicago en Grand Rapids. Deze laatste stad was opvallend vaak in trek bij mensen afkomstig uit de omgeving van Leens en Ulrum.
De sporen van geƫmigreerde noordelingen zijn nog steeds terug te vinden in het hedendaagse Amerika.

Gedurende het jaar 1848 zijn uit onze provincie 344 landverhuizers vertrokken, en wel uit de stad Groningen 11, uit de gemeente Haren 13, Hoogezand 31, Ezinge 3, Oldehove 8, Appingedam 10, Slochteren 6, Bierum 10, Stedum 2, 't Zandt 22, Bedum 2, Middelstum 1, Usquert 14, Uitbuizermeeden 10, Baflo 6, Eenrum 13, Kloosterburen 10, Leens 72, Ulrum 53, Winsum 1, N. Pekela 4, Loppersum 6, Uithuizen 30.
Als redenen van hun vertrek worden opgegeven: zucht tot verbetering van bestaan, vrees voor armoede en bezwaren van godsdienstigen aard. Lu den avond van den Oden dezer zijn weder van Leens per schip naar Amsterdam vertrokken, om zich van daar naar Noord-Amerika te begeven, twee huisgezinnen, waarvan het eene tot de geringere klasse der landbouwers behoorde, het andere tot die der daglooners; te zamen 11 personen.
Bij dezen hebben zich nog enkele ongehuwden gevoegd; ook zal een jong paar, na in de gemeente Leens te zijn getrouwd, zich te Amsterdam met hen vereenigen.
11 mei 1853
Woensdagmorgen zijn met Jan Roorda, schipper te Ulrum, en schipper T. Tammens, van Leens,
weder 33 landverhuizers uit die gemeenten van de Zoutkamp naar Rotterdam vertrokken, om van daar de reis naar New-York aan te nemen.
NaamBeroepWoonplaatsAantal personen
Harm Douwes RondaDaglonerVierhuizen4
Pieter en Jacob W. Ritzema (broers)BoerenknechtVierhuizen2
Roelf BorgmanDaglonerUlrum2
Brouwer W. JansenSchipperPieterburen4
Jan Abels HellerDaglonerLeens10
Johannes MugPettenmakerLeens9
K. BruinsBoerenknechtLeens1
Johannes DijkhuisBoerenknechtWehe1
In de vorige maand zijn met schipper Jelte Dijkstra, van Ulrum, 22 personen naar Amsterdam vertrokken en van daar naar Noord-Amerika te scheep gegaan. Den sden Junij e.k. vertrekt weder een schip met landverhuizers van Rotterdam, waarvoor zich weder een aantal personen uit onze provincie hebben laten inschrijven, en waarvoor tot aan den 20sten dezer nog gelegenheid is bij Harm W. Schuringa, broodbakker te Ulrum.

Anderen maken zich reisvaardig, om in Augustus te vertrekken, zoodat de landverhuizing vooral uit de Marne nog steeds blijft toenemen.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu