Man verdronken in de Lauwerszee - Alles van het MARNEGEBIED

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Man verdronken in de Lauwerszee

Rampen - Ongeluk

Boot slaat om tijdens peilingen op de Lauwerszee
Donderdag 18 oktober 1934.
Al geruime tijd werd te Zoutkamp door de ambtenaar Rudolph Alexander Machiel van den Aardweg van de Topografische Dienst peilingen gedaan in de Lauwerzee. Hiervoor beschikte hij over een motorboot, gehuurd in Zoutkamp, en nog een kleine boot, om indien nodig dicht bij de wal te komen opmeten. Ook donderdag was hij samen met schipper G. Bottema uitgevaren om opmetingen te doen in het Robbegat. Omstreeks vier uur 's middags kwam schipper Bottema in Zoutkamp met het bericht, dat de heer Aardweg op de omgeslagen roeiboot ronddreef.

Bij het verrichten van peilingen liep op een gegeven ogenblik schipper Bottema op de slikwal, terwijl de heer Aardweg in de vaargeul roeide op een afstand van 50 meter. Plotseling - door onbekende oorzaak - sloeg de platte boot om en de heer Aardweg wist nog op de kiel te klimmen. Bottema, die niet goed kon zwemmen, trachtte nog hulp te bieden en sprong in het water. Hij kon echter de heer Aardweg niet bereiken. Deze deed zelf, hoewel hij een goed zwemmer is, geen poging om naar de slikwal te zwemmen.

Reddingspogingen
Bottema is vervolgens zo snel mogelijk naar de dijk gegaan en heeft achter Vierhuizen telefonisch Oostmahorn gewaarschuwd. Daar was juist de reddingsboot "Insulinde" uitgevaren op een bericht van een stranding op het Borkumerrif en was dus al buitengaats.
De motorvlet van het recherchevaartuig "Laman de Vries" werd nu uitgezonden om alles af te zoeken om de heer Aardweg te redden.
Nadat hij aldus Oostmahorn in actie had gebracht, is de schipper in een ren over de dijk door gegaan naar Zoutkamp, waar hij onmiddellijk uitvoer om met een boot hulp te verlenen. Tegen zes uur zijn uit Zoutkamp nog verschillende garnalenboten en het Rijksbetonningsvaartuig uitgevaren om met sterke zoeklichten alles af te zoeken. De heer K. Sterkenborg nam verschillende maatregelingen om alles te doen, wat tot redding kon dienen. De garnalenboten, die gisteravond nog onverrichter zake terugkeerden, zijn vanmorgen opnieuw uitgevaren.

Alle hoop opgegeven
Omstreeks 11 uur op vrijdagmorgen kwam schipper Bottema met de motorboot, die gisteren voor anker was gelegd omdat hij en de heer Aardweg in de sloep overstapten, in Zoutkamp terug. Er was de gehele nacht gezocht, doch zonder resultaat. Men kan thans dan ook aannemen, dat de heer Aardweg moet zijn omgekomen. In Zoutkamp was men diep onder de indruk van het gebeuren. Er zijn nogmaals boten vertrokken om de omgeslagen boot te gaan zoeken. Ook is met behulp van lijnen langs de dijk gedregd.
Vrijdagmiddag omstreeks 3 uur is het lichaam van de heer Aardweg op het wad gevonden. Het bleek, dat er enkele wonden aan het hoofd waren, zodat gedacht wordt, dat toen de ongelukkige weer op de boot is geklommen, hij zich gestoten heeft en daarna bewusteloos is geraakt.
Het slachtoffer was 25 jaar oud, gehuwd en vader van een kind.

Bron: diverse kranten

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu