Asingaborg in Ulrum - Alles van het MARNEGEBIED

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Asingaborg in Ulrum

Historie - 2

Marnegebied - Asingaborg

In Ulrum heeft eeuwenlang het adellijke huis Asinga gestaan.De heerd moet reeds lang voor 1400 bestaan hebben.  
De oudste kronieken gaan terug tot het jaar 1426. Hier woonde toen het geslacht Asinga. De borg was eerst een heerd, die tot 1504 de heerd in het bezit van de familie bleef. In 1520 kwam de heerd in bezit van Geert Lewe maar pas in 1550 wordt Asinga weer vermeld. In 1589 en later in 1610 nogmaals wordt Asinga door de familie Lewe verhuurd. Rond 1625 had het huis een schathuis, gracht en singels en enkele rechten. In 1659 werd het oude huis afgebroken en vervangen door een echte borg. Tot 1504 bleef de heerd in eigendom van de familie Asinga. Daarna zijn Geert en diens zoon Evert ((1560) bewoners. De laatste bewoners Lewe zijn Abel Coenders Lewe en Evert Lewe tot 1685. Hendrik Ferdinand van In- en Kniphuisen kreeg de borg rond 1695 en deze bleef tot de afbraak in de familie.

Aan de buitenzijde daarvan lag de toegangslaan naar de borg met een ingang vanaf de Singel en een ingang vanaf het Melkpad, nu Asingastraat. Het borgterrein raakte na de inval van de Fransen in Nederland in 1795 in verval, doordat alle heerlijke rechten - lees inkomsten - van de borgbewoners werden afgeschaft.
De laatste bewoner van de borg vertrok in 1809. In dat jaar werd het huis Asinga, inclusief tuinen en bossen, publiek verkocht.

De borg bestond in die tijd uit een huis met veertien royale kamers, een keuken en diverse kelders, een schathuis, schuren, een koetsierswoning en een Chinese tent (vermoedelijk een zomerhuisje), kassen, lanen, bossen en landerijen. Het huis bracht 6.001 gulden op. Verder werden in een jaar tijd duizenden bomen en struiken, van groot tot klein, verkocht. In 1810 werd de borg afgebroken. Het puin werd gebruikt voor de versterking van de dijken in de Nieuwe Ruigezandsterpolder, gelegen tussen Zoutkamp en Lauwerzijl. Na de afbraak is het vrijgekomen stuk land vrijwel uitsluitend gebruikt als landbouwgrond. Een deel van het terrein dat tegen de zuidoostelijke helling van de wierde lag, is afgegraven. De geschiedenis van het Asingaverleden leeft in Ulrum al jaren voort in de vorm van de Asingabank in de hervormde kerk, het bejaardenhuis Asingahof, de Asingastraat en aan de rand van het park het riante woonhuis Asingaheerd.

Gebouwd vóór de 15e eeuw.
Gesloopt in 1810.
Bewoond door de geslachten: Asinga -- Hillebrandes -- Lewens -- Lewe -- von Inn- und Kniphausen.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu