Hugh Williams - Alles van het MARNEGEBIED

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Hugh Williams

Van Alles Wat!

Marnegebied - Hugh Williams
Mysterieus, maar waar!

Dubbel toevallig, maar drie keer.....
Een van de merkwaardigste toevalligheden die ooit zijn geregistreerd, omvat een periode van bijna 300 jaar en betreft 3 schepen die in de Straat van Menai voor de kust van Wales naar de kelder gingen.

Het 1e schip zond op 5 december 1664, slechts een van de eenentachtig passagiers, Hugh Williams, overleefde de ramp.

Op 5 december 1785, honderdeenentwintig jaar later zonk er weer een schip in de Straat van Menai, en ook nu kwamen alle passagiers op een na om.
De naam van die ene passagier was Hugh Williams.
Dat twee schepen op dezelfde dag van de zelfde maand in hetzelfde zeegebied ondergaan is niet erg wereldschokkend. Als er echter in beide gevallen maar een overlevende is, die in beide gevallen Hugh Williams heet, begint het al wat griezeliger te worden.
Het verhaal is daarmee echter niet afgelopen.

Op 5 december 1860 zonk er in de Straat van Menai een ander klein schip.
Van de 25 opvarenden was er slechts een die de ramp overleefde, en eens te meer heette hij Hugh Williams.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu