Grunninger recepten - Alles van het MARNEGEBIED

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Grunninger recepten

Historie - 2
Recepten uit Groningen

Marnegebied - Groningerrecepten
Voor de niet Groningers onderons zie volgende link in historie-2 en u krijgt de recepten in het Nederlands

Boerenjongens

Wat der veur neudeg is:

500 gram gele rozienen
dunne schil van ¼ citroen
250 gram suker
½-3/4 liter brandewien
Beraaiden:

Verwieder de steeltjes van de rozienen, was ze zeer gaud deur ze in lauwwarm woater tuss'n de 'hand'n te wriev'n 'n doarna met veul kold woater te overspoel'n. Loat de rozienen op een doek uutlekk'n 'n dep ze dreug.
Breng 2 ½ liter woater met de citroenschil 'n de suker aan de kook, hold doarin de rozienen 10 minuten teeg'n de kook aan.
Vul goud gewass'n stopfless'n of jampott'n met de rozienen 'n siroop tot 4 vingerbreedtes onder de rand 'n schenk er zoveel brandewien op tot de rozienen er onderstoan.
Sluut de fless'n of pott'n 'n bewoar ze, veur het gebruuk, tenminste 6 week'n op een koele donkere ploats.

Met dank an Minke veur dit recept!

Povvert

Wat der veur neudeg is:

250 gram zulfriezend bakmeel

0,2 liter lauwe melk
300 gram rezienen of krinten
1 aai
snufke zolt
1 zakje vanille suker
Beraaiden:

Ruiern tot een stevig daig (stoetdaig) onstaait. Smeer de povvertpaane in mit botter en bestreu hom mit paneermeel of groffe gries. Dou t daig in de povvertvörm, de vörm veur de helfte vullen. Zet de vörm in de paane mit wotter. Wotter ongeveer 1 uur aan de kook holden. Povvertpaane oet t wotter hoalen en 10 minuten bekleumen loaten. Den de kouke oet de vörm hoalen.

Grunneger Pankouk

Wat der veur neudeg is:

2 aaier
5 theelepels zolt
500 gram waaitenmeel
1 liter melk
300 gram krinten
botter
Beraaiden:

De aaier löskloppen. In een kom een beslag moaken van de aaier, t zolt, de gezeefde meel en de melk. De krinten wazzen, oetlekken loaten en deur t beslag mengen.

Een kloetje botter in de koukepan smelten loaten, wat beslag der in scheppen en de pankouk aan baaide kaanten goar en goldbroen bakken.

Krudoorntjesbrij

Een vris noagerecht veur een waarme zummerse dag.

Wat der veur neudeg is (4 personen):

500 gram krudoorns
½ liter melk
40 gram meel
ongeveer 100 gram suker
Beraaiden:

De krudoorns wassen en steeltjes en kroontjes der òfhoalen. Kook ze mit een flottje woater tot smots. De smots zeven en op smoak moaken mit suker. De smots bekleumen loaten. 4 dl van de melk aan de kook brengen. De meel aanmoaken mit 1 dl melk en dizze brij al ruiernd in de kokende melk sloagen. De brij onder òf en tou ruiern 10 minuten zachies koken loaten. Dou der noar smoak suker bie en loat de brij bekleumen. De brij en de krudoornsmots deurnkander mengen. Ie kinnen der nog wat suker bie doun.

Ie kinnen ook slagroom broeken. Den hebben joe 2½ dl melk en 2½ dl slagroom neudeg. De slagroom nait mitkoken mit de brij, moar der loater bie doun as t aal is bekleumd.

Grunneger kruudkouk

Dizze kouke wil nog wel eens aan de dröge kaante oetvallen, moar t is dan ook oardeg stoer om een goie kruudkouk te bakken. Een extra aai derbie kin t al wat minder dröge moaken.

Wat der veur neudeg is:

250 gram zulfriezend bakmeel
150 gram broene middelsuker
1 theelepel kaneel
1 theelepel gemberpoeder
½ theelepel nootmuskoatel
2 aaier
½ dl wotter
botter
meel
½ geraspte sitrounschille
Beraaiden:

t meel, de suker, de kruden, de aaier en t wotter in een kom doun en goud deurmekoar ruiern. Een cakevörm bebotteren en mit meel bestoeven. Dou t beslag in de vörm.

Zet de cakevörm in een veurverwaarmde oven op 160° C en bak de kouke in 1 tot 1½ uur goar. Deur een praime in de kouke te steken kin joe zain of e goar is: de naald mout der dröge oetkomen. Loat de kouke op een rooster bekleumen.

As de kouke wat dröge oetvalt, is t t beste om bie de kouke in trommel een stôkje stoete te bewoaren; de kouke drögt den nait verder oet.

Broene bonen mit karnemelk

Wat der veur neudeg is (4 personen):

500 gram broene bonen (pot of blik)
250 gram moagere rookspek
75 gram waaitenmeel
1 liter karnemelk
250 gram metworst
stroop
Beraaiden:

De spek in 30 minuten goar koken in wotter. De bonen verwaarmen in een paane. Van de gezeefde meel en de karnemelk brij moaken op een loag vuur. De spek en worst in stôkken snieden en de bonen oetlekken loaten. t vlees en de bonen deur de brij mengen. Waarm opdainen en veur de laifhebbers stroop derbie geven.

Klont

Wat der veur neudeg is (4 personen):

250 gram waaitenmeel
250 gram boukweitmeel
40 gram vrizze gist
4 dl lauwe melk
2 aaier
2 eetlepels stroop
zolt, botter
Beraaiden:

Leng de gist aan mit de lauwe melk. Klop de aaier lös. De gezeefde meel en t boukweitmeel in een kom doun. Moak in t midden een koeltje en dou doarin t gistmengsel, de aaier, een snufje zolt en de stroop. Meng dit goud deurmekoar en zet de kom mit een vochtige douk derover 1 uurtje op een waarme plek om te riezen. Kneed doarnoa t mengsel nog ains goud deur.

Een vochtig katounen zakje (of een dichtknupte katounen schuddeldouk) aan de binnenkaante mit wat meel bestreuen. Hierin t deeg stoppen en doarbie genog roemte overloaten zodat t deeg nog wat kin riezen. In een roeme paane een omgekeerd schuddeltje op bodem leggen. wotter in paane doun en aan de kook brengen. Leg hierin de zak mit t deeg en dou deksel op paane. Loat de klont in ongeveer 2½ uur zachies goar worden. De klont oet dampen loaten en in plakken snieden. De plakken mit botter besmeerd opdainen.

Loie Wievenköst

Wat der veur neudeg is (4 personen):

1 liter melk
zolt
350 gram boukweitmeel
stroop
botter of spekvet
Beraaiden:

De melk mit een snufje zolt aan de kook brengen. Al ruiernde de boukweitmeel der bie doun. De brij òf en tou ruiern en op een loag pitje in 20 minuten goar worden loaten. De stevige brij in daipe tellers opdainen. In t midden van de brij een koeltje moaken en doar de botter of t haite spekvet en de stroop ingaiten.

Een varioatie hierop is om de Loie Wievenköst mit karnemelk, boukweitgrutten en oetbakken spekjes te moaken. Veur 4 personen binnen de verholdingen as volgt: 1,3 liter karnemelk en 400 gram boukweitgrutten. t beraaiden is t zulfde as hierboven beschreven. De brij mout zo stevig wezen dat de lepel der rechtop in blift stoan! De zolte spekjes vörmen mit de zoere karnemelk en de zuite stroop een biezundere smoakcombinoatie.

Stroopvet

Wat der veur neudeg is:

100 gram vet spek
4 eetlepels stroop
Beraaiden:

t spek in dobbelstaintjes snieden en in 25 minuten oetbakken op een loag vuur. t spekvet in een kommetje gaiten en iets loaten bekleumen loaten. De stroop der bie doun en onder af en tou ruiern kold worden loaten.

Noa t trotseren van de elementen is t goud thoeskomen mit een glas hait bier bie de open heerd of een aandere waarmtebron.

Hait bier

Wat der veur neudeg is:

1 liter donker bier
3 kruudnagels
stukje piepkaneel
¼ sitrounschille
2 aaier
125 gram broene middelsuker
1 dl brandewien of rum
Beraaiden:

t bier op een loag vuur verwaarmen mit de kruudnagels, kaneel en sitrounschille. Tegen de kook aan kommen loaten en nog zo'n 10 minuten zachies trekken loaten. t bier zeven. De aaier mit de suker in een kom löskloppen. t bier er al kloppend langzoam biegaiten. Al ruiernd dit mengsel weer in paane op een loag vuur licht binden loaten. Nait koken loaten! Dou de brandewien of rum der bie en de drank waarm opdainen.

Grunneger rolletjes

Wat der veur neudeg is:

125 gram botter
250 gram poedersuker
zolt
sitrounsap
3 aaier
1 eetlepel kaneel
250 gram meel
slagroom
Beraaiden:

De botter schoemig ruiern en de poedersuker der bie doun, mit een snufje zolt en een poar druppels sitrounsap. Aine veur aine de aaier der deurhìn mengen. Doarnoa de gezeefde meel en kaneel der deurhìn scheppen. Een woaveliezer bebotteren en verhitten. Schep 1 eetlepel beslag in t midden van t iezer. De woavel aan baaide kaanten snel goldbroen bakken. De haite woavel onmiddellijk oprollen om een steele van een slaif of een rond hòlten stokje, doarnoa òafkoelen loaten. Bak zo ook de rest van de woavels. Veur t opdainen de woavels inspoiten mit opgeklopte slagroom.

Nijjoarsstamppot

Wat der veur neudeg is (4 personen):

1 à 2 kilo eerappels
200 gram deurregen rookspek
750 gram sniebonen
250 gram witte bonen (blik of pot)
peper
zolt
1 rookworst
Beraaiden:

De rookworst volgens de beraaidenswieze op de verpakking verwaarmen. Kook de sniebonen 15 minuten en herhoal dit as ze nog te zolt binnen. De sniebonen òfgaiten. De witte bonen oetlekken loaten. Schil en was de eerappels en snie ze in stôkken. Zet de eerappels mit t spek op in wotter en breng t aan de kook. Kook dit in 20 minuten goar. t spek oet de paane hoalen en de sniebonen en de witte bonen bie de eerappels in t kookvocht doun. Dit nog zo'n 5 minuten zachies koken loaten en ondertussen t spek in stôkken snieden. De eerappels, sniebonen en witte bonen òfgaiten en deurmekoar stampen. Op smoak moaken mit peper en zolt. De stamppot opdainen met rookworst en stôkken spek der bovenop.

Canapés mit Zultspek (veurgerecht)

Wat der veur neudeg is:

1 kilo vrizze deurregen spek
zolt
8 peperkorrels
2 laurierbloadjes
3 kruudnagels
100 gram siepelringen
azien
2 gesneden witte of broene casinostoete
Beraaiden:

t spek in 4 stôkken snieden en goarkoken in wotter mit een snufje zolt. t spek oet t wotter hoalen en bekleumen loaten. Leg t spek in een afsloetbare gloazen pot. De kruden en de siepelringen bie t spek doun. Van 12 dail azien en 1 dail wotter een mengsel moaken en dit over t spek, siepel en de kruden gaiten, zodat t geheel onder t mengsel komt te stoan. De pot òfsloeten en op een gekoelde ploats minimoal 1 week stoan loaten. Op de dag van t kerstdiner t spek oetlekken loaten en in dunne plakken snieden. De stoete roosteren en de plakken in drijhoukjes halveren. De plakken zultspek verdailen over de canapés en opdainen op leutje tellers.

Stoofschotel van kool en gehakt (hoofdgerecht)

Wat der veur neudeg is:

600 gram boeskool
40 gram botter
1 eetlepel stroop
400 gram rundergehakt
150 gram gekookte eerappels
5 dl melk
zolt
peper
nootmuskoat
3 dl kaant en kloare bouillon
Beraaiden:

De kool ontdoun van de stronk en dikste bladnerven. De kool in grove stôkken snieden, wassen en oetlekken loaten. In een broadpaane de kool in botter lichtbroen bakken en doarnoa de stroop der deurhìn ruiern en van t vuur hoalen. In een kom een mengsel moaken van melk, fienprakte eerappels, zolt, peper en nootmuskoat. Doar de boeskool mit stroop deurhìn mengen. Een ovenvaste schoal bebotteren en om en om loagen kool en gehakt leggen, woarbie de leste loag oet kool bestoat. De bouillon hier overhìn sloagen en de deksel op schoal leggen. In een veurverwaarmde oven op 140º C in ongeveer 1 uur goarstoven loaten. Mit gekookte eerappels en rabarbercompôte opdainen.

Deegappels (noagerecht)

Wat der veur neudeg is:

½ liter wotter
100 gram suker
150 gram botter
4 aaier
125 gram meel
4 appels
1 theelepel kaneel
1 eetlepel suker
slagroom
Beraaiden:

t wotter mit suker en 125 gram botter aan de kook brengen. Op een vlamverdailer zetten of van t vuur òfhoalen. De aaier schoemig kloppen en de gezeefde meel der deurhìn mengen. Al ruiernde de waarme vloeistof bie t aaimengsel gaiten. De appels schillen en ontdoun van de klokhoezen mit een appelboor. Een mengsel moaken van kaneel en suker. 25 gram botter in vair blokjes snieden en de blokjes deur de kaneelsuker hoalen. Elke appel mit zo'n blokje vullen. Een ovenvaste schoale bebotteren. De appels doarin leggen en t beslag der overhìn scheppen. Dit gerecht in een veurverwaarmde oven op 200º C in 20 tot 30 minuten bakken loaten. Opdainen op leutje tellers, mit een lik licht opklopte slagroom.

Pronkjewail (dreugde appelstampot)

Wat der veur neudeg is:

300 gram dreugde appels (zunder klokhoes)
2 kilo eerappels
400 gram vrizze worst
50 gram botter
2 eetlepels stroop
zolt
witte peper
Beraaiden:

De dreugde appeltjes een nacht waiken loaten in roem kold wotter. De eerappels schillen en in grote plakken snieden. De eerappels onderin paane leggen, mit doarbovenop de appeltjes. De worst bovenop appels leggen. Een dail van t waikwotter mit wat zolt der bei doun en snel aan de kook brengen. Alles op een loag pitje in 25 tot 30 minuten goar worden loaten. De worst oet paane hoalen en t vocht òfgaiten. De eerappels en appels fienstampen. De botter, stroop en een snuf witte peper der deurhìn mengen. De worst op stampot leggen en zo waarm mögelijk opdainen.


Bisschopsdraank

Heur wel klopt doar kinder, heur wel tikt doar zachies tegen t roam... Sunterkloas is weer in t laand!! Om t wachten op de komst van de Bisschop van Mira te veroangenoamen volgen hier twij recepten van lekker waarme draankjes. De Bisschopsdraank is nait-alcoholisch; de Bisschopswien zakt bie vraiskolle zwoar in de bainen.

Wat der veur neudeg is:

1 flesje bessensap
1 sitroun
4 kruudnagels
1 kaneelstokje
100 gram suker
theelepel
½ theelepel eerappelmeel
Beraaiden:

Evenveul wotter touvoegen aan de houveulheid bessensap. De kruudnagels in de sitroun steken. Dit aal soamen mit de kaneel en de suker op een zacht pitje 1 uur trekken loaten. Doarnoa een halve theelepel eerappelmeel aanlengen mit een beetje wotter en goud deur de draank mengen. Opdainen in hittebestendige gloazen.

Bisschopswien

Wat der veur neudeg is:

1 vlèzze rode wien (nait te duur)
1 sitroun
1 appelsien
10 kruudnoagelen
1 kaneelstokje
4 eetlepels suker
Beraaiden:

De kruudnoagels in de gewassen sitroun en de appelsien steken. Alles wat der veur neudeg is tegelieks in paane doun en bie leutjen aan de kook brengen. Doarnoa 1 uur zachies trekken loaten en òf en tou ruiern. De Bisschopswien zaiven en hait opdainen in hittebestendige gloazen.

Eet smoakeluk!

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu