Wat is Genealogie? - Alles van het MARNEGEBIED

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wat is Genealogie?

Genealogie

Marnegebied - Wat is Genealogie?

Wat is genealogie?
Naast het feit dat genealogie een tijdreis is naar uw voorouders, een verslavende hobby, een speurwerk zonder einde, is het stamboomonderzoek natuurlijk het onderzoek naar de afstamming van uw familienaam. U probeert data te vinden van geboorte, overlijden en huwelijk te vinden, de zogenaamde primaire gegevens. U zult proberen om informatie te vinden waar uw voorouders woonden, hoe zij woonden, wat hun beroep was en misschien zelfs zult u wel opmerkelijke gebeurtenissen vinden of bekende personen. Vooral deze laatste gegevens zijn natuurlijk, naast het zover mogelijk terug te kunnen in de tijd, het meest leuke en interessante.

Stamboomonderzoek, anders gezegd genealogie, staat al eeuwen lang in de belangstelling. Lange tijd bestond die interesse vooral bij belangrijke families die hun voorgeslacht en hun netwerken van bloedverwanten en aangetrouwden beschreven in veelal tot op de dag van vandaag bewaard gebleven manuscripten. De laatste tientallen jaren is voor zo goed als iedereen de kennis van de eigen familiegeschiedenis bereikbaar geworden.

Zelf onderzoek doen.
Het beginnen met een onderzoek is zeer eenvoudig. Verzamel alle gegevens uit trouwboekjes, paspoorten, bidprenten, persoonsbewijzen, akten, etc.. Noteer datum, plaats, adres, geboorte, doop, huwelijk, overlijden, begraafplaats, beroep, eventueel crematie en scheiding. Ga met deze gegevens naar familieleden, ook ooms en tantes, en noteer de famileiverhalen. Bestudeer de handleidingen op genealogisch gebied. De boeken en brochures kunt u kopen bij diverse verenigingen en boekhandelaren, of u raadpleegt ze bij bibliotheken of archieven. Men noteert de gegevens (data en plaats van alle gebeurtenissen) van zichzelf, kinderen, partner(s), broers en zuster, ouders etc. Over het algemeen zijn deze gegevens snel en eenvoudig na te gaan. Het wordt moeilijker wanneer wij terug gaan in de tijd. Dan wordt het tijd om een archief te bezoeken en in de bestanden van de Burgelijke stand te duiken.
U kunt in Groningen de Groninger Archieven bezoeken.
Bij het CBG in Den Haag hebben veel gemeenten hun archieven ondergebracht.
Tevens zijn daar vele familiedossiers, bidprentjes en andere anounces aanwezig.
Wanneer men met Genealogie begint is het heel belangrijk om alles overzichtelijk op te slaan.
Een computer is hievoor een heel nuttig hulpmiddel.
Voor de PC's zijn diverse programma's op de markt om alles te organiseren en weer te geven.

Woordenlijst
Genealogie
Genealogie is volgens de Van Dale de geslachtsrekenkunde; de leer van de ontwikkeling en verwantschap van geslachten (families). Een genealoog is dan ook iemand die de afstamming  en verwantschap van families naspoort, de stamboom uitzoekt. Dit kan in de vorm van een stamreeks, een genealogie, een kwartierstaat of een parenteel.

Stamreeks
Een stamreeks is een in generaties geschikte opgave van iemands wettige voorouders in een rechte mannelijke lijn. Men gaat generatie na generatie terug in deze lijn. De oudste voorouder waarop het onderzoek vastloopt is de stamvader.

Kwartierstaat
Een kwartierstaat is een in generaties gerangschikte opgave van de wettige voorouders van een bepaalde persoon. De persoon waar de kwartierstaat vanuit gaat noemt men de kwartierdrager. Hij of zij heeft 2 ouders, 4 grootouders, acht grootouders enz. Iedere  generatie verdubbelt het aantal voorouders.

Parenteel
Een parenteel is een in generaties gerangschikte opgave van de wettige afstammelingen van een bepaald ouderpaar, in mannelijke en vrouwelijke lijn. Het samenstellen van een parenteel is daarom de meest uitgebreide vorm van voorouderonderzoek.

Afstammingsreeks

De naamreeks van iedere andere voorouder uit de kwartierstaat

Geneagram
Een grafische notatie om verwantschap aan te tonen, bijv. bij vorstenhuizen.
Deze vorm wordt veel gebruikt door artsen.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu