Oude gemeenten - Alles van het MARNEGEBIED

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Oude gemeenten

Historie - 1

Marnegebied - Oude gemeenten

Beschrijving van de wapens van de opgeheven gemeenten in het Marnegebied

Leens - Eenrum - Ulrum - Kloosterburen

De Marne
Bij de keuze van het nieuwe gemeentewapen is gebruik gemaakt van elementen van de gemeentewapens van de 4 voormalige gemeenten Leens, Eenrum, Ulrum en Kloosterburen, die in 1990 zijn vervallen. Het wapen van De Marne vindt, evenals dat van de oude gemeente Leens, haar oorsprong in het veertiende-eeuwse zegel van de landstreek "De Marne", waarvan Leens de hoofdplaats was. De decanaatskerk van Leens was vroeger gewijd aan Sint Pieter, die een sleutel als attribuut had.

De omschrijving van het gemeentewapen luidt: ‘in azuur een omgewende sleutel van goud, de baard met een kruisvormige opening, gaande over een golvende dwarsbalk van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren’.

Het gemeentewapen van De Marne is verleend bij Koninklijk Besluit van 12 oktober 1990, nummer 90.021021

Per 1 januari 1990 werden de gemeenten Leens, Eenrum, Ulrum en Kloosterburen samengevoegd tot de nieuwe gemeente De Marne.

LEENS
Provincie: Groningen
Het gemeentewapen van Leens werd verleend op 21 januari 1886.
Een schild van azuur, beladen met een naar voren gekeerde Heilige Petrus gezeten op een troon, houdende in de opgeheven linkerhand een sleutel, in de rechterhand een boek, alles van zilver, het schild is omgeven door het randschrift: Gemeentebestuur van Leens.


Oorsprong/verklaring: Dit wapen vindt haar oorsprong in het 14e eeuwse zegel van de landstreek "De Marne", waarvan Leens de hoofdplaats was. De decanaatskerk van Leens was vroeger gewijd aan Sint Pieter.

EENRUM
Provincie: Groningen
Het gemeentewapen van Eenrum werd verleend op 9 januari 1913.
Gedeeld:
I. In keel, een rooster van goud, de steel omlaag;
II. In zilver, een gekanteelde toren van keel, uitkomende uit drie golvende dwarsbalken van azuur;
Het schild gedekt met eene vijfbladerige kroon van goud.
Eenrum was vroeger één van de voornaamste dorpen van het Halfambt Hunsingo. Het middeleeuwse zegel van deze streek draagt de beeltenis van de Heilige Laurentius met het rooster. Dit rooster is in het wapen opgenomen.
Het Huis ten Dijke bij het dorp Pieterburen (afgebroken in 1904), waaraan de heerlijke rechten van alle dorpen van de gemeente verbonden waren, had een middeleeuwse toren, die in het wapen is afgebeeld.


Oorsprong/verklaring: Het wapen is opgebouwd uit het symbool voor de H.Laurentius en een afbeelding van het Huis ten Dijke. De H.Laurentius is afkomstig van zegels van Hunsingo, een gebied, waarvan Eenrum de hoofdplaats was. Zegels met deze heilige dateren uit de middeleeuwen. Het huis ten Dijke te Pieterburen is belangrijk daar daaraan alle heerlijke rechten van de gemeente waren verbonden.

ULRUM
Provincie: Groningen
Het gemeentewapen van Ulrum werd verleend op 25 april 1890.
Doorsneden schild: boven in azuur, een wassende maan van zilver vergezeld van eene zespuntige ster van goud; beneden in zilver, twee boven elkander geplaatste visschen van sinopel; het schild gedekt met een gouden kroon van vijf fleurons en omgeven door het randschrift: Gemeentebestuur van Ulrum.


Oorsprong/verklaring: Het wapen van de Friese familie Aesgama, vermoedelijk de tak van de familie Asinga die vroeger de gelijknamige borg in Ulrum bewoonden. In 1809 werd de borg op afbraak verkocht door de laatste bewoner (J.C.F. baron van In- en Kniphuizen). Het wapen is passend voor de gemeente; visvangst in Zoutkamp; maan en ster als leidssymbolen op zee; de Noordster voor één van de noordelijkst gelegen Nederlandse gemeenten.

KLOOSTERBUREN
Provincie: Groningen
Het gemeentewapen van Kloosterburen werd verleend op 12 april 1911.
Doorsneden:
I. In azuur, een kelk van zilver, waaruit een slang opstijgt van hetzelfde;
II. Gedeeld, a. van keel, b. in goud een dwarsbalk van azuur; het schild gedekt met eene kroon van vijf bladeren. Opgemerking: de kroon is van goud.


Oorsprong/verklaring: De slang met kelk is afkomstig van een zegel van een klooster in de gemeente, dat St.Johannes en een kelk met slang vertoonde. Het tweede deel is het wapen van het geslacht Tamminga, heren van Kloosterburen en Hornhuizen. De Tammingaborg stond in Hornhuizen en werd in 1803 gesloopt.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu