Pauli erwten sinds 1956 - Alles van het MARNEGEBIED

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Pauli erwten sinds 1956

Historie - 3

Pauli erwten

Vijftig jaar in dienst van Mansholts proefboerderij.
Op donderdagmiddag 1 november 1956 vond in 't café van der Bleek te Vierhuizen in zeer intieme kring van directie en personeel de huldiging plaats van de heer Paulus Bronkema, die vijftig jaar werkzaam is op Mansholts Veredelingsbedrijf N.V. in de Westpolder. In een korte toespraak gaf ir. U. Mansholt de levensloop weer van de jubilaris, die als schapenjongen in dienst trad en thans als assistent-bedrijfsleider werkzaam is.
„Om de naam van de jubilaris — aldus de heer Mansholt — onverbrekelijk aan onze boerderij te verbinden, hebben wij gemeend een nieuw gekweekt ras groene erwten, waarvoor de officiële goedkeuring reeds is aangevraagd, naar hem te noemen." Een zakje met de eerste „Pauli erwten" werd de jubilaris door ir. Mansholt overhandigd. Burgemeester H. Ottevanger van Ulrum speldde de jubilaris de Koninklijke onderscheiding, de zilveren eremedaille van Oranje-Nassau, op de borst. Tenslotte werden de jubilaris door directie en collega's nog verschillende cadeaus aangeboden.

Het droge jaar 1959 leerde, dat peulvruchten beter tegen droogte kunnen dan tegen natte zomers; de opbrengsten en de kwaliteiten waren gemiddeld zeer goed. Van de landbouw-erwtenrassen wint Pauli belangrijk terrein op de Rondo, terwijl Rovar, een nieuwras, ook meedoet. De kookkwaliteit bleek verband te houden met een ruime fosfaatbemesting, terwijl naast de groene erwten ook de veredeling van gele erwten, die in sommige landen de voorkeur genieten, goede vorderingen maakt.

* Zouden deze erwten nog bestaan anno 2013?  


Hieronder geboorte en huwelijksakte van Paulus Bronkema
Druk op plaatje voor vergroting!

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu