Ramp op het Reitdiep in het Marnegebied - Alles van het MARNEGEBIED

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ramp op het Reitdiep in het Marnegebied

Rampen - Ongeluk

Ramp op het Reitdiep in 1877 met de koftjalk "De Twee Gebroeders"

Op 31 januari 1877 verklaarden Jan Pieter Kramer, 26 jaar, schipper op koftjalk "De Twee Gebroeders", Hendrik Meulman, 21 jaar, stuurman en Jan Meins, 17 jaar, kok dat ze het volgende hadden beleefd.

Op 31 januari 1877 vertrokken ze uit Zoutkamp via het Reitdiep naar Groningen. De vorige dag en nacht had een storm de zeedijk bij Zoutkamp vernield en het water in het Reitdiep was tot buitengewone hoogte opgezweept. Toen het water ongeveer een voet (ca. 31 cm) was gedaald en de wind gunstig was, werd besloten om toch te vertrekken. Door de storm waren de bakens die de vaarroute markeerden los geslagen. Hier en daar waren nog bakens aanwezig, zodat men meende dat de goede route kon worden bepaald. Men kwam er echter achter dat men uit het vaarwater was geraakt en liet direct het anker vallen. Het was echter al te laat want het schip was inmiddels aan de grond gelopen. Pogingen om weer vlot te raken, mislukten. Bovendien zakte het water vanwege afnemend tij. Enkele uren later lag het schip geheel en al droog. Er werd tot twee keer toe gewacht tot het vloed werd zodat pogingen konden worden ondernomen om weer vlot te komen. Dit mislukte en men besloot terug te gaan naar Zoutkamp om de scheepstimmerman Woldringh in te schakelen om het schip weer vlot te krijgen. Nadat deze de situatie had opgenomen, besloot hij deze klus aan te nemen. Hij bedong dat hij niet aansprakelijk wilde worden gesteld voor eventuele schade die bij de werkzaamheden aan het schip kon ontstaan.
Er is verder niet bekend of Woldringh het schip al of niet vlot heeft gekregen.

Reitdiep te Zoutkamp,  Foto:Sophia Mook Photography

Het Reitdiep. Foto: Sophia Mook Photography

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu