Skelet gevonden in Wehe - Alles van het MARNEGEBIED

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Skelet gevonden in Wehe

Historie - 2

Lugubere vondst in Wehe, skelet met lysolfles in een dorpstuin

maandag 29-07-1957
Het Groningse dorpje Wehe verdiept zich sinds een week in een skeletmysterie.
Bij riolering werkzaamheden vond men in een tuin een geraamte, waaraan de benen ontbraken, op een plaats waar nooit een kerkhof is geweest. Bij het skelet dat waarschijnlijk vele tientallen jaren oud is, trof men een flesje lysol aan. Ongeveer 50 meter ten westen van de Mernaweg in het oude wierde gedeelte (Nieuwstad) van Wehe, wilde een particulier zijn riolering aansluiten op de gemeentelijke riolering. Toen hij daarvoor grafwerkzaamheden in zijn tuin verrichtte, stuitte zijn spade op ca. 60 cm diepte op menselijke beenderen. Korte tijd later legde men skelet bloot, dat compleet was op de benen na.

Van een vrouw
Eind vorige week stelde dr. J. Zeldenrust, hoofd van het gerechtelijk laboratorium in Den Haag in Wehe een onderzoek in. Hij constateerde, dat het skelet, waarschijnlijk van een vrouw van middelbare leeftijd (35) afkomstig, tientallen jaren in de vochtige tuingrond moet hebben gelegen. De beenderen waren sterk aangetast. Op de beenderen werden geen sporen van geweld aangetroffen. De schedel is helaas verwijderd bij de graafwerkzaamheden.
Het raadsel van de verdwenen botton is reeds opgelost. Een jaar of vijf geleden heeft men op die plaats een boom gerooid en toen enkele beenderen verwijderd. Er werden geen sporen van kleding of sieraden bij de resten gevonden. Het is voorlopig nog onbekend, hoe het gave flesje lysol bij net geraamte terecht is gekomen. Lysol werd 100 jaar geleden ook reeds gebruikt. De tegenwoordige bewoners kunnen uiteraard noch iets over de herkomst van de resten, noch iets over het flesje meedelen. Het stoffelijk overschot is vermoedelijk reeds enige generaties geleden in de tuin begraven.

Het parket te Groningen heeft ter plaatse onmiddellijk een onderzoek ingesteld. Daarbij waren aanwezig mr. Muntendam, officier van Justitie, mr. Dommering, rechter-commissaris, de medische deskundige dr. Zeldenrust uit Den Haag en overste Röhmelong, districtscommandant van de Rijkspolitie.

Ouderdom nog onzeker
Het onderzoek naar de vermoedelijke ouderdom van het skelet, dat zoals bekend te Wehe is opgegraven, naar het geslacht van de persoon en naar de doodsoorzaak wordt verricht door dr. J. Zeldenrust, hoofd van het Gerechtelijk Laboratorium te Den Haag. Het kan echter nog wel enige tijd duren voor de uitslag van dit onderzoek bekend is. Bovendien is het de vraag of men daaruit veel meer wijs wordt. Natuurlijk heeft men bij het vinden van het geraamte in een tuin, op twee meter afstand van het huis, direct aan de oorlogstijd gedacht, maar het is vrijwel zeker, dat verder zoeken in deze richting nutteloos is.
Vermoedelijk is het lijk tientallen jaren geleden begraven.

Ondertussen gonst het in Wehe van de geruchten en men graaft ver in het verleden. De oudste generatie herinnert zich verhalen over een vermissing in de tijd van 1825—1830. Voor zover men kan nagaan is in de laatste jaren in de gemeente Wehe nooit een misdaad voorgekomen, die in verband met de vondst kan worden gebracht. Verder is ook nimmer iemand als vermist opgegeven.
De Rijkspolitie gaat ondertussen rustig door met het onderzoek.

Bron: diverse kranten

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu