Volksgericht in Zoutkamp 1934 - Alles van het MARNEGEBIED

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Volksgericht in Zoutkamp 1934

Rechtbank - Politie

Zoutkampers nemen het "recht" zelf in handen
Zaterdag 27-01-1934.
Een z.g. Volksgericht, ontketend door 400 personen, waar de politie aanvankelijk machteloos tegenover stond. Visserswoning ernstig beschadigt en de boot van den betrokkene tot zinken gebracht.

Zaterdagavond omstreeks negen uur werd Zoutkamp plotseling opgeschrikt door hevige ketelmuziek voor het huis van den visser Sieger Bol. Met verschillende voorwerpen, zoals lege benzinebussen en blikken, maakte men op allerlei manier lawaai, terwijl verder de grote menigte zeer luid zong. Deze ketelmuziek hield tot ongeveer tien uur aan. Toen er later enkele honderden mensen aanwezig waren, werd er een waar bombardement op het huisje geopend.
De ruiten werden vernield, terwijl dikke stenen door het dak kwamen vliegen, waardoor er een gat van ongeveer vierkanten meter ontstond. Intussen was de politie gealarmeerd, doch zij stond machteloos tegenover de woedende menigte, zodat zij de hulp moest inroepen van de gemeentepolitie van Ulrum en de marechaussee te Wehe. Toen echter de gemeenteveldwachter van uit Ulrum ten tonele
verscheen, riep de menigte luidkeels en opende nogmaals een bombardement. De politie was toen genoodzaakt de menigte uiteen te drijven. De garnalenboot van Bol heeft men zondag in de haven laten zinken, zodat nog slechts de mast boven water uitstak.

Het betreft hier een echtelijke aangelegenheid, waarbij het gehele dorp partij heeft getrokken voor de vrouw van Bol. De politie stelt een onderzoek in.
Als gevolg van het gehouden Volksgericht te Zoutkamp zijn aldaar een tweetal marechaussee's: een wachtmeester van de brigade Wehe en een marechaussee van de brigade Uithuizen gedetacheerd, ter handhaving van orde en rust. Het detachement is gevestigd ten huize van den heer Ozinga, hotelhouder te Zoutkamp.

Het volksgericht te Zoutkamp
De politie te Ulrum heeft P.W. en E.J.F., twee personen van de bende, die zich bij het volksgericht te Zoutkamp schuldig hebben gemaakt aan vernieling van het huisje van visser Bol, gearresteerd en ter beschikking van den officier van justitie te Groningen gesteld.

Dinsdagmorgen 06-02-1934 is de garnalenboot van de visscher Sieger Bol die men vorige week in de haven heeft laten zinken is ondertoezicht van de havenmeester te Zoutkamp door het Rijksbetonningsvaartuig gelicht.

Bron foto: Zoutkamp.net

Een derde verdachte aangehouden op 8 februari 1934
Door de Rijks- en gemeentepolitie te Ulrum en de marechaussee te Wehe is een derde verdachte P.V.Jr. te Zoutkamp, inzake het volksgericht aangehouden. Hij zal ter beschikking van den officier van Justitie te Groningen worden gesteld.

Vrijdagmorgen 16-02-1934 zijn door de rijks- en gemeentepolitie van Ulrum en de marechaussee te Wehe werderom twee verdachten T. en V. aan gehouden beiden te Zoutkamp. Thans bevinden zich vijf personen in voorarrest. Het onderzoek wordt nog voortgezet.

Zaterdag 24-02-1934 zijn de vijf verdachten, die inzake het volksgericht te Zoutkamp in arrest waren gesteld, zijn op vrije voeten gelaten. De woning van de familie Bol, waaraan tot die tijd niets was gedaan, is voordien met medewerking van de burgerij geheel hersteld, door het laten inzetten van nieuwe ruiten en het herstellen van het dak.

Bron: diverse kranten
Informatie en foto's op Zoutkamp.net

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu