Waar ligt het Marnegebied - Alles van het MARNEGEBIED

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Waar ligt het Marnegebied

Historie - 1

In het zuiden grenst het oude Marne eiland aan het Reitdiep, in het westen aan de Lauwerszee (wat nu het Lauwersmeergebied is), de noordzijde aan de Waddenzee, en het oosten aan de loop van de noordelijke tak van de vroegere rivier de Hunze.
Aan de zuidzijde was er geen duidelijke grens, de Marne en Humsterland werden pas rond de achtste eeuw van elkaar gescheiden toen de Lauwerszee ontstond en er een doorbraak kwam van de Lauwerszee naar de Hunze.
De Marne werd daardoor een eiland. Nadat de oude Hunzemonding langzaam dichtslibde en verder ingepolderd werd ontstond er een verbinding met Hunsingoo. De Marne werd vanaf toen tot die streek gerekend. De naam is verwant aan het woord "maar" dat water betekent.

Op de
*wierden werden vaak boerderijen en woningen gebouwd, en zo kon een wierdendorp ontstaan. Door de geleidelijke bedijking van de Waddenkust na het jaar 1000 werden de wierden echter overbodig en werden ze vaak afgegraven. Waar dat niet gebeurde, werd de dorpskerk vaak op het hoogste punt van de wierde gebouwd. De wierden varieerden in hoogte tussen 1 en 5 meter, en hadden een doorsnede tot 250 meter. Er zijn er in totaal ongeveer 600 geweest in Groningen, waarvan er ook veel liggen in het Marnegebied.

Het Marnegebied werd circa 2000 jaar geleden geleidelijk bewoond.
De toenmalige bewoners werden *Cauchen of Chauken genoemd. Ze vestigden zich op een kwelderwal van de Waddenzee die in een wijde boog van Warfhuizen via Zuurdijk, Ewer en Panser naar Vierhuizen liep. Omstreeks 600 werd een volgende kwelderwal bewoond, waarop nu de dorpen Ulrum, Leens en Wehe-den Hoorn liggen. Rond 1100 werd de derde kwelderwal bewoond, waarop nu de dorpen Hornhuizen, Kruisweg, kloosterburen en Molenrij liggen. Op die manier ontstonden steeds verder naar het noorden liggend, ketens van dorpen en gehuchten.

* De term Wierden is de Groningse benaming voor Terpen
*
Een oud Germaans volk

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu